بسم رب الحسین

این سایت با هدف آشنایی با مبانی اعتقادی شیعی از مهر ماه ۹۳ شمسی کارخود را آغاز کرده است.

امید است در پرتو عنایت اهل بیت علیهم السلام بتوانیم این مهم را انجام دهیم.

تیم مدیریت سایت استشهاد