Home ۱۳۹۴ خرداد
آشنایی با شهادت طلبان
مسجد قائم بیروت، میعادگاهِ ‏شهادت طلبان بهار ۱۳۶۱ بیروت، یکی از شب های بهاری، مردی از طایفه ‏شیعیان مقاوم جنوب لبنان که به پاکی و صداقت معروف بود، خواب عجیبی دید که تحول بزرگی در زندگی او و دیگران ایجاد کرد. سیدی نورانی که از شدت نور سیمایش قابل مشاهده نبود، مقابلم ایستاد و گفت: […]Continue Reading
مبانی و تعاریف
به نام خدا معنای لغوی و اصطلاحی جهاد معنی لغوی جهاد جهاد در لغت از ریشه « جَهد و جُهد » به معنای مشقت و زحمت و همچنین به معنای توان و طاقت است.(راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن،(المکتبه المرتضویه، چاپ دوم، ۱۳۶۳)، ص ۱۰۱) صاحب قاموس می گوید: « اصل کلمه جهاد از «جهد» (به […]Continue Reading
استشهاد در کلام بزرگان دین
شهادت رمز پیروزی ملتها باید قیام کنند؛ و ملتها باید «رمز» را بفهمند که رمز پیروزی این است که «شهادت» را آرزو بکنند و به حیات، حیات مادی، دنیایی، حیوانی، ارزش قائل نباشند. این رمز است که ملتها را می‏تواند پیش ببرد، این رمزی است که قرآن آورده است و ملتهای عرب را، در صورتی […]Continue Reading